Assemblea ordinària de socis

Us informem que el pròxim dia 19 de gener realitzarem assemblea ordinària de socis de l’AMPA .

Dia:     19 de gener 2015

Hora:   17:30 h.

LLoc:   Sala d’Audio Institut

L’ordre del dia serà:

  1.  Aprovació acta de l’ última assemblea socis
  2.  Presentació Junta
  3.  Descripció i aprovació Projectes de l’AMPA: projecte reciclatge llibres, projecte festes tradicionals i populars, projecte gestió AMPA i previsió de nous projectes.
  4.  Balanç econòmic
  5.  La LOMCE
  6.  Precs i preguntes

L’Acta de l’última assemblea de socis la podeu llegir en el bloc de l’AMPA