Famìlies Socies

Una família forma part de l’AMPA fent-se sòcia de l’Entitat. Les famílies sòcies paguen una  quota anual independentment del nombre de fills o filles que estudiïn en el Centre.

La quota actual és de 15 € per família.

Ser família sòcia de l’AMPA comporta beneficis:

  • Poder participar a les activitats extraescolars del centre i en les activitats extraescolars dels altres Centres públics de Secundària de la Ciutat.
  • Poder participar en el Projecte SORELL (Sostenibilitat i reutilització de llibres).
  • Gaudir del descompte en la llibreria ATENEA en la compra de tot tipus de llibres i de material escolar.

Per fer-vos família sòcia de l’AMPA podeu descarregar-vos l’imprès on s’especifiquen les dades del compte corrent de l’AMPA on s’ha de realitzar l’ingrés. L’ingrés s’ha de fer amb el nom de l’alumne/a que cursa estudis en el Centre.

Després de realitzar l’ingrés podeu venir al despatx de l’AMPA els dilluns de 17:00h a 18:00h per tal de recollir el carnet i omplir el full de dades familiars.

Per qualsevol consulta podeu contactar amb nosaltres.