Projectes

L’AMPA Salvador Dalí gestiona diferents projectes adreçats als alumnes i les seves famìlies.

Aquests projectes apareixen detallats al menú de projectes.

Els teus comentaris ens alimenten