Qué és l’AMPA ?

L’AMPA és l’entitat, sense afany de lucre, que agrupa les mares, els pares i tutors/res legals dels alumnes de l’INSTITUT  SALVADOR DALÍ del Prat de Llobregat. L’AMPA és regulada per uns Estatuts i pel Decret  de la Generalitat de Catalunya.

L’Objectiu principal de l’AMPA és contribuir a la millora del funcionament de l’Institut juntament amb la Direcció i els professionals que hi treballen.  A més de fomentar l’esperit crític i la participació de totes les mares i pares per tal de reivindicar la qualitat en l’ensenyament públic.

L’AMPA fa d’interlocutor amb  l’equip directiu i els professors per tractar temes que preocupen i són d’interés a les famílies.

L‘AMPA recull les opinions i demandes de les mares i pares sobre el funcionament del Centre i sobre temes educatius  generals.

L’AMPA administra i gestiona els recursos econòmics que aporten els associats en forma de quota d’AMPA.

L’AMPA participa en la presa de decisions del Centre mitjançant la seva representació en el  Consell Escolar.

Actualment l’AMPA gestiona diversos Projectes que podeu trobar al menú de Projectes.

L’AMPA també participa juntament amb les altres AMPAs del Prat en l’organització d’actes, festes lúdiques i de conscienciació social  que es realitzen a nivell local.

Podeu contactar amb l’AMPA a la plana de contacte.

 

LOGO3